Kdo vlastně jsme?

Jsme inženýrská společnost zaměřená na řešení úspory tepelných energií v průmyslovém odvětví. Naší činností je identifikace zdrojů (technologických výduchů), které negativně ovlivňují hospodárnost výrobních procesů. Naší prioritní činností je zpracování studií možnosti využití energie ze zbytkového tepla, opírající se o dlouhodobá kontinuální měření potřebných parametrů (průtok, teplota) u konkrétních technologických výduchů. Výstupem námi zpracovávaných studií je rozklad naměřených hodnot, stanovení množství odpadní tepelné energie, návrh využití tepelné energie získané rekuperací, odborný odhad investičních nákladů na technologii rekuperace a stanovení návratnosti investice. Soustředíme se na zpracování konkrétních studií, projektových dokumentací a realizací technologie rekuperace.

Co umíme?

Nechejte se od nás kontaktovat: