O nás

ENERGOFLEX, s.r.o. je inženýrsko-dodavatelskou společností zabývající se úsporami tepelných energií v průmyslovém odvětví a dodávkami systémů průmyslového odsávání a filtrace.  K našim činnostem patří zejména:

Cílem naší práce je seznámit zákazníky s možnostmi využití odpadního tepla generovaného provozovanou výrobní technologií a identifikace zdrojů s vysokým potenciálem rychlé návratnosti investice při využití rekuperace vzduchu a asistovat zákazníkům při řešení ekologických projektů pomocí průmyslového odsávání a filtrace vzduchu.

Projektová dokumentace

Odprášení JTK

Zpracování kvalitní projektové dokumentace je jeden ze základních pilířů hodnotné investiční akce. Při samotné tvorbě projektové dokumentace se opíráme o dlouholeté zkušenosti s projekty a dodávkami jak v oblasti průmyslové rekuperace technologických výduchů (nejčastěji spalin), tak v oblasti průmyslového odprášení. V rámci projekčních prací zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:

Předprojektová příprava

Projekt

Využití odpadních energií

Využití odpadních energií na klíč

Při zpracování studií a projektů, zaměřených na využití zbytkového tepla, se opíráme o dlouhodobá kontinuální měření všech parametrů nezbytných pro určení energetických ztrát u konkrétních technologických výduchů.

Na základě získaných dat a vyhotovené studie určíme množství odpadní tepelné energie, navrhneme efektivní možnosti využití tepelné energie pomocí rekuperace tepla, vyhotovíme odborný odhad investičních nákladů na pořízení rekuperační jednotky a provedeme výpočet návratnosti investice.

Po studii energetické využitelnosti vypracujeme projektovou dokumentaci s použitím rekuperačních technologií a realizujeme celkovou instalaci rekuperačního zařízení.

Specialisté na využití tepelných zdrojů ve výrobním procesu

Mezi naše zákazníky patří převážně strojírenské a výrobní společnosti z oblastí automobilového a hutního průmyslu, stejně jako další firmy disponující tepelnými zdroji ve výrobním procesu.

Předmětem naší specializace jsou především:

Při výběru a realizaci nejlepšího řešení přizpůsobujeme volbu technologie požadavkům vašeho provozu. Prašnost, zbytkové úlety nebo lepivé prachy účinnost rekuperátorů rychle snižují, proto používáme rekuperátory s automatickou regenerací teplosměnné plochy. Automatické regenerace používaných rekuperátorů je dosaženo mechanickými škrabkami, nebo JET systémem čištění za pomocí tlakového vzduchu.

využití odpadního tepla generovaného provozovanou výrobní technologií

Průmyslová filtrace vzduchu

Naše společnost projektuje technologie průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. Průmyslové odsávání je specifickou částí vzduchotechniky, která vyžaduje především praktické zkušenosti s jednotlivými oblastmi odsávání a filtrace vzduchu. Nejdůležitější částí celého návrhu spolehlivě pracujícího systému odprášení je prvopočáteční stanovení odsávacích kapacit pro jednotlivá místa odprášení a dále stanovení odsávacích dimenzí a vhodného filtračního zařízení. Pamatujte, že pokud je chybně zpracovaný projekt odprášení, celá nákladná realizace systému odprášení nemusí správně pracovat. Průmyslovému odsávání rozumíme, s důvěrou se na nás můžete obrátit.

Základní charakteristiky jednotlivých systémů odprášení

Průmyslová filtrace se uplatňuje všude tam, kde je zapotřebí v průmyslovém prostředí odstraňovat ze vzdušniny prachové částice a nečistoty či korigovat jejich vlastnosti tak, aby na výstupu z filtrace vykazovaly zákazníkem požadované vlastnosti.

V širokém spektru aplikací průmyslového odsávání a filtrace nabízíme naše řešení zákazníkům z různých oblastí průmyslu, jako jsou například brusírny, svařovny, slévárny a další.

Zajišťujeme projekty a dodávky technologií pro odsávání a filtraci jak běžných, tak např. explozních (ATEX) či jinak specifických prachů.

Pro aplikace odprášení energetických zdrojů nebo provozů pracujících se vzdušninou o vysokých teplotách navrhujeme a dodáváme kompletní technologické celky zahrnující zařízení pro využití odpadního tepla pro snížení nákladů na dodávku a následný provoz filtrační technologie.

 

Nechejte se od nás kontaktovat: