Reference

Za dobu svého působení na českém a slovenském trhu jsme samostatně, či ve spolupráci, nebo jako subdodavatel, zpracovali a provedli značné množství měření energií zbytkového (odpadního) tepla, měření energetických zdrojů, měření technologických výduchů a energetických analýz či studií. Zároveň máme bohaté zkušenosti s vyhotovením kompletních dokumentací pro dodávky a montáže technologií rekuperace, instalací výměníků a s realizací projektů využití odpadní energie na klíč. Rovněž provádíme publikační a konzultační činnosti v oblastech využití odpadních energií.

 

Odprášení přesýpací stanice PS2

Odprášení přesýpací stanice PS2

V rámci projektu odprášení byla provedena modernizace odprašovací stanice PS2 (stacionárního odsávacího a filtračního zařízení) pro Teplárnu Zelená Louka, investor Synthesia, a.s., pro odsávání uhelného prachu z přesypů pásových dopravníků uhlí. S návratem odloučeného prachu zpět na pásové dopravníky zauhlování.


Vzdálenost ujetých 2420 km
Vypitých káv 312 vypitých káv
Odsávání svařovny v hale M1, IVECO Vysoké Mýto

Odsávání svařovny v hale M1, IVECO Vysoké Mýto

Projekt řeší prostorové odsávání a filtraci vzduchu celé haly M1 v areálu IVECO Vysoké Mýto. V podstropním prostoru haly byl vytvořen páteřní odsávací systém s kanály pro záchyt svařovacího kouře. Nasávací kanály byly osazeny nasávacími mřížkami a výduch přefiltrovaného vzduchu je realizován textilními rukávci.


Vzdálenost ujetých 6188
Vypitých káv 102 vypitých káv
Odsávání svařovny v hale M3, IVECO Vysoké Mýto

Odsávání svařovny v hale M3, IVECO Vysoké Mýto

Projekt řeší odsávání svařovny a filtraci kouře od svářečských pracovišť v hale investora. Konkrétně byla řešena instalace nové filtrační jednotky na stávající betonovou plochu vně objektu svařovny M03 a odsávací potrubí a instalace odsávacích digestoří. Jako podpůrné / nosné konstrukce pro odsávací digestoře slouží lehká příhradová konstrukce umístěná spodní hranou na kótě +3,5m.


Vzdálenost ujetých 2365 km
Vypitých káv 312 vypitých káv
Odprášení zauhlování

Odprášení zauhlování

Projektová dokumentace odprášení zauhlování kotlů teplárny Zelená Louka ve stupni pro provádění stavby byla realizována pro generálního dodavatele stavby - společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.


Vzdálenost ujetých 496 km
Vypitých káv 69 vypitých káv
Rekuperace odpadního tepla Siemens Mohelnice

Rekuperace odpadního tepla Siemens Mohelnice

Předmětem projektu byla realizace rekuperace - využití odpadního tepla spalin tavících pecí a linky SOP pro vytápění prostor hal investora. Předmětem díla byla dodávka tří technologických zařízení pro zpětný zisk tepla. Konkrétně se jedná o instalaci technologie rekuperace pomocí výměníků spaliny / vzduch na provozech investora Plynová tavící pec STRIKO – provoz Slévárna, Plynová tavící pec STRIKO – provoz Rotory a Spaliny impregnační linky SOP – provoz Rotory.


Vzdálenost ujetých 3680 km
Vypitých káv 855 vypitých káv
Projektová dokumentace vzduchotechniky a filtrace

Projektová dokumentace vzduchotechniky a filtrace

Hlavním účelem a funkcí předkládaného projektu vzduchotechniky a chlazení bude řešení tepelné pohody a mikroklimatu v prostorách objektů výrobního závodu Schäfer – Menk s.r.o. v průmyslové zóně Dýšina. Projektová dokumentace odprášení řeší odtah zplodin vznikajících při svařování ve výrobní hale, filtraci vzduchu a jeho následnou recirkulaci.


Vzdálenost ujetých 2415 km
Vypitých káv 322 vypitých káv

Nechejte se od nás kontaktovat: